ყურადღება!

მედია საშუალებებისთვის თითოეულ ლოკაციაზე დასაშვებია მხოლოდ ერთი ჯგუფის დარეგისტრირება.